creator Oeki, Miki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 3
date of issued 2017-09
creator Chen, Huifang; Miyakoshi, Yukiko; Nakatani, Hisae; Fujii, Tomie; Rahman, Md Moshiur; Kobayashi, Toshio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 3
date of issued 2017-09
creator Tanaka, Tomoko; Ohge, Hiroki; Sakashita, Mitsuru; Nagano, Akiko; Watadani, Yusuke; Shimada, Norimitsu; Yano, Raita; Takahashi, Shinya; Uemura, Kenichirou; Murakami, Yoshiaki; Sueda, Taijiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 3
date of issued 2017-09
creator Noma, Midori; Matsuura, Kazuo; Ohara, Masahiro; Itamoto, Toshiyuki; Nishisaka, Takashi; Ohdan, Hideki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 3
date of issued 2017-09
creator Goto, Kumiko; Tsuji, Keiji; Honda, Yohji; Takaki, Shintaro; Mori, Nami; Kakizawa, Hideaki; Kurihara, Sho; Hiyama, Eiso; Furukawa, Yoshinari; Chayama, Kazuaki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 3
date of issued 2017-09
creator Moinuddin, F M; Delima Andini, Nadia; Ikbar Khairunnisa, Novita; Kamil, Muhammad; Sadamura, Yuko; Sugata, Sei; Hirano, Hirofumi; Kashida, Yumi; Arita, Kazunori;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 3
date of issued 2017-09