creator Kondo, Takashi; Kusunoki, Shinji; Kuroda, Masahiko; Kawamoto, Masashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 62
issue Issue 4
date of issued 2013-12
creator Kato, Takahiro; Kajiyama, Seiji; Hamada, Hiroshi; Kawamoto, Masashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 62
issue Issue 4
date of issued 2013-12
creator Okamura, Akitake; Kawamoto, Yukihiko; Sakoda, Eiichirou; Murakami, Taro; Hara, Takeshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 62
issue Issue 4
date of issued 2013-12
creator Ando, Yukako; Kataoka, Tsuyoshi; Okamura, Hitoshi; Tanaka, Katsutoshi; Kobayashi, Toshio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 62
issue Issue 4
date of issued 2013-12