creator Han, Yanbai; Wang, Hongli; Kakehashi, Masayuki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 62
issue Issue 2
date of issued 2013-06
creator Ikeda, Hiromi; Ishizaki, Fumiko; Harada, Toshihide; Aoi, Satomi; Iida, Tadayuki; Tamura, Noriko; Chikamura, Chiho; Nitta, Yumiko; Nitta, Kohsaku;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 62
issue Issue 2
date of issued 2013-06
creator Naychov, Zheko Dimirtov; Hiyama, Eiso; Uchida, Naomichi; Arihiro, Koji; Nagao, Masataka; Takahashi, Shinya; Delchev, Konstantin Vassilev; Sueda, Taijiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 62
issue Issue 2
date of issued 2013-06
creator Tazaki, Tatsuya; Tsumura, Hiroaki; Hino, Hiroshi; Yamaoka, Hiroaki; Kanehiro, Tetsuya; Ichikawa, Toru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 62
issue Issue 2
date of issued 2013-06