creator Teishima, Jun; Kenjo, Masahiro; Kobatake, Kohei; Iwamoto, Hideo; Goriki, Akihiro; Oki, Mami; Shoji, Koichi; Miyamoto, Katsutoshi; Masumoto, Hiroshi; Inoue, Shogo; Kobayashi, Kanao; Ohara, Shinya; Kajiwara, Mitsuru; Kimura, Tomoki; Murakami, Yuji; Kaneyasu, Yuko; Nishibuchi, Ikuno; Nagata, Yasushi; Matsubara, Akio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 3
date of issued 2011-09
creator Ishihara, Aiko; Miyachi, Takafumi; Nakamura, Takeshi; Ohtsuki, Toshiho; Kimura, Yasuhiro; Kihira, Kenji; Yamawaki, Takemori; Matsumoto, Masayasu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 3
date of issued 2011-09
creator Tanaka, Eiji; Maruyama, Hirofumi; Morino, Hiroyuki; Kawakami, Hideshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 3
date of issued 2011-09
creator Akgun, Cihangir; Taskin, Gokmen A.; Akbayram, Sinan; Kaya, Avni; Temel, Hayrettin; Ariyuca, Sevil; Caksen, Huseyin;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 3
date of issued 2011-09