creator Janakiraman, Harinarayanan; Nobukiyo, Asako; Inoue, Hiroko; Kanno, Masamoto;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 2
date of issued 2011-06
creator Nakatani, Hajime; Shoji, Hajime; Shibata, Mari; Yoshida, Mayumi; Tadokoro, Yuka; Ogura, Nozomi; Inoue, Yuichiro; Hanazaki, Kazuhiro; Hamada, Shinichi; Kawamura, Akihiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 2
date of issued 2011-06
creator Zenda, Takahiro; Miyamoto, Masaji; Kaneko, Shuichi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 2
date of issued 2011-06
creator Nishimoto, Takeshi; Iida, Koji; Kagawa, Kota; Watanabe, Yosuke; Kiura, Yoshihiro; Hashizume, Akira; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 2
date of issued 2011-06