creator Watanabe, Hiromitsu; Kominami, Yoko; Gon, Rina; Hayashi, Masaomi; Nishiki, Masayo; Sasaki, Atsushi; Shiraishi, Miho; Ueda, Shinobu; Ochiya, Takahiro; Kamiya, Kenji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 1
date of issued 2011-03
creator Nagao, Saeko; Hattori, Noboru; Fujitaka, Kazunori; Iwamoto, Hiroshi; Ohshimo, Shinichiro; Kanehara, Masashi; Ishikawa, Nobuhisa; Haruta, Yoshinori; Murai, Hiroshi; Kohno, Nobuoki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 1
date of issued 2011-03
creator Harada, Toshihide; Ishizaki, Fumiko; Horie, Nobuko; Katsuoka, Hiroyuki; Nitta, Yumiko; Yamada, Tohru; Nitta, Kohsaku; Ito, Makoto;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 1
date of issued 2011-03
creator Kakizawa, Hideaki; Toyota, Naoyuki; Hieda, Masashi; Ishikawa, Masaki; Tanitame, Keizo; Tani, Chihiro; Okazaki, Akihito; Takaki, Shintaro; Aikata, Hiroshi; Chayama, Kazuaki; Awai, Kazuo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 1
date of issued 2011-03
creator Aoki, Yoshiro; Hihara, Jun; Emi, Manabu; Sakogawa, Kenji; Hamai, Yoichi; Okada, Morihito;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 1
date of issued 2011-03