creator Miyake, Yoshie; Okamoto, Yasumasa; Onoda, Keiichi; Shirao, Naoko; Mantani, Tomoyuki; Yamawaki, Shigeto;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 58
issue Issue 1
date of issued 2009-03
creator Hidaka, Ikuhiro; Kurokawa, Hiromi; Yasuda, Toshimichi; Hamada, Hiroshi; Kawamoto, Masashi; Yuge, Osafumi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 58
issue Issue 1
date of issued 2009-03
creator Taniura, Tokunori; Marukawa, Kazushi; Yamada, Kazutaka; Hikasa, Yoshiaki; Ito, Katsuhide;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 58
issue Issue 1
date of issued 2009-03
creator Dokhi, Mohammad; Ohtaki, Megu; Hiyama, Eiso;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 58
issue Issue 1
date of issued 2009-03
creator Nagamine, Ichiro; Yamaguchi, Yoshiyuki; Ohara, Masahiro; Ikeda, Takuhiro; Okada, Morihito;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 58
issue Issue 1
date of issued 2009-03
creator Uemura, Kenichiro; Murakami, Yoshiaki; Hayashidani, Yasuo; Sudo, Takeshi; Hashimoto, Yasushi; Ohge, Hiroki; Sasaki, Tamito; Arihiro, Koji; Sueda, Taijiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 58
issue Issue 1
date of issued 2009-03