creator Suyama, Hidemichi; Kawasaki, Yuko; Morikawa, Shingo; Kaneko, Kotaro; Yamanoue, Takao;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 57
issue Issue 3・4
date of issued 2008-12
creator Kimura, Tomoaki; Hayashida, Kenshi; Araki, Yoshimitsu; Morita, Takako; Yamaguchi, Noboru; Eboshida, Akira;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 57
issue Issue 3・4
date of issued 2008-12
creator Chikamura, Chiho; Iida, Tadayuki; Ishizaki, Fumiko; Aoi, Satomi; Kobayashi, Toshio; Kataoka, Tsuyoshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 57
issue Issue 3・4
date of issued 2008-12
creator Sadamori, Takuma; Kusunoki, Shinji; Otani, Tadatsugu; Ishida, Makoto; Masuda, Rieko; Tamura, Tomoko; Takeda, Taku; Tsumura, Ryu; Shokawa, Tomoki; Kondo, Tomohiro; Sakai, Hiroshi; Iwasaki, Yasumasa; Yamanoue, Takao; Hirohashi, Nobuyuki; Tanigawa, Koichi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 57
issue Issue 3・4
date of issued 2008-12