creator Saka, Yukari; Yoshimura, Osamu; Tahara, Hidetoshi; Takeda, Yayoi; Moriyama, Hideki; Maejima, Hiroshi; Tobimatsu, Yoshiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 56
issue Issue 3・4
date of issued 2007-12
creator Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Eguchi, Kuniki; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 56
issue Issue 3・4
date of issued 2007-12
creator Shibata, Yuuka; Ikeda, Hiroaki; Kihira, Kenji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 56
issue Issue 3・4
date of issued 2007-12
creator Shibukawa, Masaaki; Hanaya, Ryosuke; Ito, Yoko; Wakasa, Tomochika; Arita, Kazunori; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 56
issue Issue 3・4
date of issued 2007-12