creator Inokawa, Masae; Iguchi, Keiichi; Kohda, Hiroshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 55
issue Issue 1
date of issued 2006-03
creator Fujito, Naoya; Samura, Osamu; Miharu, Norio; Tanigawa, Miho; Hyodo, Maki; Kudo, Yoshiki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 55
issue Issue 1
date of issued 2006-03
creator Rahman, Mohd. Muzibur; Satoh, Kenichi; Otani, Keiko; Kambe, Masayuki; Ohtaki, Megu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 55
issue Issue 1
date of issued 2006-03
creator Kurosaki, Tatsuya; Sakai, Hiroshi; Ninomiya, Shinji; Fukunaga, Shintaro; Sueda, Taijiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 55
issue Issue 1
date of issued 2006-03
creator Toda, Katsuhiro; Kimura, Hiroaki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 55
issue Issue 1
date of issued 2006-03
creator Hanaya, Ryosuke; Arita, Kazunori; Itoh, Yoko; Kiura, Yoshihiro; Iida, Koji; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 55
issue Issue 1
date of issued 2006-03