creator Kimura, Tomoaki; Uchida, Seiya; Tsuda, Yasutami; Eboshida, Akira;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 54
issue Issue 3
date of issued 2005-09
creator Shimizu, Katsuhiko; Hihara, Jun; Yoshida, Kazuhiro; Toge, Tetsuya;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 54
issue Issue 3
date of issued 2005-09
creator Budu; Hayasaka, Seiji; Syawal, Rukiah; Muhiddin, Habibah S.; Idris, Irfan; Yusuf, Irawan;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 54
issue Issue 3
date of issued 2005-09
creator Kumagai, Hajime; Sugawara, Yuji; Isaka, Mitsuhiro; Okada, Kenji; Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 54
issue Issue 3
date of issued 2005-09
creator Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Arita, Kazunori; Ishifuro, Minoru; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 54
issue Issue 3
date of issued 2005-09
creator Yamaguchi, Yoshiyuki; Ohshita, Akiko; Hironaka, Katsuji; Emi, Manabu; Kawabuchi, Yoshiharu; Sakatani, Akio; Arihiro, Koji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 54
issue Issue 3
date of issued 2005-09