creator Kitahara, Yoshihiro; Taooka, Yasuyuki; Daga, Haruko; Ohashi, Nobuyuki; Arita, Ken-Ichi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 53
issue Issue 2
date of issued 2004-06
creator Arita, Kazunori; Kurisu, Kaoru; Tominaga, Atsushi; Sugiyama, Kazuhiko; Eguchi, Kuniki; Hama, Seiji; Yoshioka, Hiroyuki; Yamasaki, Fumiyuki; Kanou, Yukari;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 53
issue Issue 2
date of issued 2004-06
creator Suzuki, Mina; Minamoto, Atsushi; Ishida, Yumi; Aoki, Sayaka; Yamane, Ken; Mishima, Hiromu K.;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 53
issue Issue 2
date of issued 2004-06