creator Hayashi, Ken; Shimamoto, Fumio; Takata, Takashi; Yasui, Wataru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 50
issue Issue 4
date of issued 2001-12
creator Shiroyama, Kazuhisa; Izumi, Hiromichi; Kubo, Takashi; Kawamoto, Masashi; Yuge, Osafumi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 50
issue Issue 4
date of issued 2001-12
creator Nakamura, Seigo; Sugita, Takashi; Mochizuki, Yu; Yasunaga, Yuji; Kikugawa, Kazuhiko; Ikuta, Yoshikazu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 50
issue Issue 4
date of issued 2001-12
creator Ohara, Masayuki; Lu, Huimei; Shiraki, Katsutomo; Ishimura, Yoshimasa; Uesaka, Toshihiro; Katoh, Osamu; Watanabe, Hiromitsu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 50
issue Issue 4
date of issued 2001-12