creator Hamazaki, Keisuke; Kurose, Masao;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 49
issue Issue 1
date of issued 2000-03
creator Wada, Hideichi; Fukunaga, Shintaro; Watari, Masanobu; Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 49
issue Issue 1
date of issued 2000-03
creator Hirao, Hidekazu; Muraoka, Yuji; Yamagata, Togo; Matsuura, Hideo; Kajiyama, Goro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 49
issue Issue 1
date of issued 2000-03
creator Kasaoka, Yoshinobu; Nakamoto, Takahisa; Wang, Jian; Usui, Tsuguru; Hamada, Hirofumi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 49
issue Issue 1
date of issued 2000-03
creator Nakano, Yoko; Kaseda, Yumiko; Nakamura, Shigenobu; Neshige, Ryuji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 49
issue Issue 1
date of issued 2000-03
creator Sakashita, Yoshihiro; Hiyama, Eiso; Imamura, Yuji; Murakami, Yoshiaki; Sugahara, Yuji; Takesue, Yoshio; Matsuura, Yuichiro; Yokoyama, Takashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 49
issue Issue 1
date of issued 2000-03
creator Chen, Jiu Hong; Takeno, Sachio; Osada, Rika; Ueda, Toshiyuki; Yajin, Koji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 49
issue Issue 1
date of issued 2000-03
creator Saeki, Noboru; Az-Ma, Toshiharu; Fujii, Kohyu; Kawamoto, Masashi; Yuge, Osafumi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 49
issue Issue 1
date of issued 2000-03
creator Tanabe, Tetsuyuki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 49
issue Issue 1
date of issued 2000-03
creator Wang, Jian; Nakamoto, Takahisa; Kasaoka, Yoshinobu; Usui, Tsuguru; Hamada, Hirofumi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 49
issue Issue 1
date of issued 2000-03
creator Kajihara, Hiroki; Paturusi, Idrus A.; Saleh, Ruksal M.; Rasyad, Chairuddin; Ikuta, Yoshikazu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 49
issue Issue 1
date of issued 2000-03
creator Ogata, Satoshi; Yorioka, Noriaki; Tanji, Chie; Asakimori, Yukiteru; Ito, Takafumi; Masaki, Takao; Nishida, Yoji; Taniguchi, Yoshihiko; Yamakido, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 49
issue Issue 1
date of issued 2000-03
creator Masuda, Kenji; Ishioka, Shinichi; Okusaki, Ken; Kashimura, Shingo; Tsuchida, Akira; Isobe, Takeshi; Yamakido, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 49
issue Issue 1
date of issued 2000-03