Thumnail
creator Kusumoto, Yoshisuke; Komura, Kazuhide;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 46
issue Issue 4
date of issued 1997-12
Thumnail
creator Okada, Kenji; Wada, Seishi; Kajihara, Hiroki; Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 46
issue Issue 4
date of issued 1997-12
Thumnail
creator Ozaki, Toshifumi; Halm, Henry; Liljenqvist, Ulrich; Winkelmann, Winfried;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 46
issue Issue 4
date of issued 1997-12
Thumnail
creator Inami, Yasushi; Horiguchi, Jun; Nishimatsu, Ohichi; Sasaki, Akira; Sukegawa, Tsuruhei; Katagiri, Hideaki; Yamawaki, Shigeto;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 46
issue Issue 4
date of issued 1997-12
Thumnail
creator Roy, Gautam; Nakatani, Tamaki; Goto, Takahiko; Fujimoto, Nariaki; Ito, Akihiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 46
issue Issue 4
date of issued 1997-12
Thumnail
creator Orihashi, Kazumasa; Matsuura, Yuichiro; Sueda, Taijiro; Shikata, Hiroo; Morita, Satoru; Hirai, Shinji; Sueshiro, Masafumi; Okada, Kenji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 46
issue Issue 4
date of issued 1997-12
Thumnail
creator Watari, Masanobu; Murakami, Hironobu; Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Kajihara, Hiroki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 46
issue Issue 4
date of issued 1997-12