creator Atalay, Fuat; Kirimlioğlu, Vedat; Gündoğdu, Haldun; Akincioğlu, Tevfik; Gencer, Alparslan;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 44
issue Issue 4
date of issued 1995-12
creator Igawa, Mikio; Urakami, Shinji; Shirakawa, Hiroki; Shiina, Hiroaki; Ishibe, Tomoyuki; Usui, Tsuguru; Moriyama, Hiroyuki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 44
issue Issue 4
date of issued 1995-12
creator Nagai, Nobutaka; Takehara, Kazuhiro; Murakami, Takahiro; Ohama, Koso ; Miyaoka, Shigeki; Fujii, Tsuneo; Matsubayashi, Shigeru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 44
issue Issue 4
date of issued 1995-12
creator Kusumoto, Yoshisuke; Sato, Akinao G.; Kaneda, Kazufumi; Nakamae, Eihachiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 44
issue Issue 4
date of issued 1995-12
creator Igawa, Mikio; Urakami, Shinji; Shirakawa, Hiroki; Shiina, Hiroaki; Ishibe, Tomoyuki; Kadena, Hitoshi; Usui, Tsuguru; Kawanishi, Masahiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 44
issue Issue 4
date of issued 1995-12
creator Morishita, Nobuyuki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 44
issue Issue 4
date of issued 1995-12
creator Kadena, Hitoshi; Igawa, Mikio; Shigeta, Masanobu; Nakamoto, Takahisa; Usui, Tsuguru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 44
issue Issue 4
date of issued 1995-12
creator Nomura, Shuichi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 44
issue Issue 4
date of issued 1995-12
creator Atalay, Fuat; Balci, Sevim; Kirimlioğlu, Vedat; Dağli, Ülkü;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 44
issue Issue 4
date of issued 1995-12
creator Kochi, Kazuhiro; Imai, Katsuhiko; Shiraga, Koutaro; Kono, Satoshi; Komiya, Tatsuhiko; Kanzaki, Yoshio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 44
issue Issue 4
date of issued 1995-12