creator Horiuchi, Yasuhiro; Masuzawa, Mikio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 44
issue Issue 2
date of issued 1995-06
creator Matsuura, Masaaki; Hayakawa, Norihiko; Shimokata, Hiroshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 44
issue Issue 2
date of issued 1995-06
creator Imamura, Yuji; Yokoyama, Takashi; Murakami, Yoshiaki; Hiyama, Eiso; Takesue, Yoshio; Kodama, Takashi; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 44
issue Issue 2
date of issued 1995-06
creator Kumagai, Masatoshi; Ueda, Katsunori; Shinkoh, Yasushi; Kinutani, Masayuki; Ohama, Koso ;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 44
issue Issue 2
date of issued 1995-06
creator Sato, Nobuyoshi; Yuge, Osafumi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 44
issue Issue 2
date of issued 1995-06