creator Aughsteen, Adib A.; Kataoka, Katsuko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 43
issue Issue 4
date of issued 1994-12
creator Takimoto, Yasuo; Kuramoto, Atsushi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 43
issue Issue 4
date of issued 1994-12
creator Banu, Nazifa; Hara, Hitoshi; Egusa, Genshi; Yamakido, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 43
issue Issue 4
date of issued 1994-12
creator Liu, Gang;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 43
issue Issue 4
date of issued 1994-12
creator Tanra, Andi J.; Kagaya, Ariyuki; Motohashi, Nobutaka; Uchitomi, Yosuke; Yamawaki, Shigeto;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 43
issue Issue 4
date of issued 1994-12
creator Wada, Seishi; Murakami, Hironobu; Sueda, Taijiro; Kajihara, Hiroki; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 43
issue Issue 4
date of issued 1994-12
creator Setiani, Onny;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 43
issue Issue 4
date of issued 1994-12
creator Orihashi, Kazumasa; Matsuura, Yuichiro; Sueda, Taijiro; Shikata, Hiroo; Mitsui, Norimasa; Sueshiro, Masafumi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 43
issue Issue 4
date of issued 1994-12
creator Kihira, Kenji; Kadoyama, Masayuki; Miyake, Katsushi; Kitaura, Teruaki; Kimura, Yasuhiro; Yoshida, Minoru; Fukuchi, Hiroshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 43
issue Issue 4
date of issued 1994-12
creator Takimoto, Yasuo; Kuramoto, Atsushi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 43
issue Issue 4
date of issued 1994-12