creator Haruma, Ken; Okamoto, Shiro; Sumii, Koji; Yoshihara, Masaharu; Tari, Akira; Teshima, Hitosihi; Shimamoto, Takehiro; Takehara, Yoshihiko; Tanaka, Shinji; Yamamoto, Goso; Teixeira, Claudio Rolim; Sumii, Masaharu; Kishimoto, Shinya; Kajiyama, Goro; Wagner, Siegfried;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 41
issue Issue 3
date of issued 1992-09
creator Gao, Guoyan; Eguchi, Takaatsu; Matsumoto, Takahiko; Sakura, Nobuo; Ueda, Kazuhiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 41
issue Issue 3
date of issued 1992-09
creator Malliwah, Jumanne A.; Aziz, Mohamed R.; Amir, Hassan;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 41
issue Issue 3
date of issued 1992-09
creator Yakehiro, Masuhide;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 41
issue Issue 3
date of issued 1992-09