creator Kawanishi, Masahiro; Nakamoto, Atsuko; Ito, Masaki; Hiraoka, Masataka; Kajiyama, Goro; Yamada, Hiroyasu; Fujita, Susumu; Kawamoto, Toshio; Kawamura, Hiroshi; Sasaki, Hiroshi; Okamoto, Sukeyoshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 40
issue Issue 2
date of issued 1991-06
creator Kasuga, Shigeo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 40
issue Issue 2
date of issued 1991-06
creator Inagawa, Tetsuji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 40
issue Issue 2
date of issued 1991-06
creator Takeichi, Nobuo; Dohi, Kiyohiko; Ito, Hisao; Hara, Hitoshi; Usui, Tsuguru; Yokoro, Kenjiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 40
issue Issue 2
date of issued 1991-06
creator Saito, Chisato; Nishioka, Keiko; Watanabe, Shuichi; Masuda, Yu; Taguchi, Kohji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 40
issue Issue 2
date of issued 1991-06
creator Ishizaki, Fumiko; Harada, Toshihide; Kito, Shozo; Harada, Akira; Saeki, Masayumi; Nakamura, Shigenobu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 40
issue Issue 2
date of issued 1991-06