creator Hossain, Md. Delawar; Fujii, Kohyu; Yuge, Osafumi; Kawahara, Michio; Morio, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 40
issue Issue 1
date of issued 1991-03
creator Matsui, Kazuyuki; Fujioka, Yasuhiro; Kikuchi, Hirosato; Yuge, Osafumi; Fujii, Kohyu; Morio, Michio; Endo, Makoto;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 40
issue Issue 1
date of issued 1991-03
creator Kyo, Eikai;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 40
issue Issue 1
date of issued 1991-03
creator Nakao, Miwako; Fujii, Kohyu; Kinoshita, Hiroyuki; Yuge, Osafumi; Morio, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 40
issue Issue 1
date of issued 1991-03
creator Hong, He-Qun; Asahara, Toshimasa; Ito, Hisao; Watanabe, Hiroshi; Kimura, Atsuo; Urushihara, Takashi; Marubayashi, Seiji; Fukuda, Yasuhiko; Nishiki, Masayuki; Dohi, Kiyohiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 40
issue Issue 1
date of issued 1991-03
creator Nishimoto, Kenji; Usui, Tsuguru; Miyake, Yoichiro; Suginaka, Hidekazu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 40
issue Issue 1
date of issued 1991-03
creator Mikami, Takashi; Kurisu, Kaoru; Kawamoto, Keiichi; Kiya, Katsuzo; Mukada, Kazutoshi; Hotta, Takuhiro; Ogasawara, Hidenori; Sugiyama, Kazuhiko; Uozumi, Tohru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 40
issue Issue 1
date of issued 1991-03
creator Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Ishihara, Hiroshi; Hamanaka, Yoshiharu; Shikata, Hiroo; Nakashima, Yasushi; Hayashi, Saiho; Nakagawa, Hiroshi; Kawagoe, Takuji; Tsuchioka, Yukiko; Okamoto, Mitsushi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 40
issue Issue 1
date of issued 1991-03
creator Ishigame, Koichi; Kawamura, Machiko; Sato, Takashi; Kubo, Norio; Kidani, Kazuo; Sanda, Noriaki; Masu, Chikao; Nishi, Yoshikazu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 40
issue Issue 1
date of issued 1991-03