creator Ishikawa, Takenori; Nakai, Taketomi; Fujimoto, Kinji; Harada, Tadashi; Tabuchi, Junji; Shimosato, Tsunehiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 4
date of issued 1989-12
creator Sugihara, Junji; Yano, Tetsuo; Hiraoka, Yukio; Okuda, Hisanori; Sarai, Keisuke;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 4
date of issued 1989-12
creator Inoh, Akira; Kodama, Yuso; Yokoro, Kenjiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 4
date of issued 1989-12
creator Hiraoka, Yukio; Imada, Atsushi; Tanaka, Junko; Okuda, Hisanori;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 4
date of issued 1989-12
creator Hong, Jae Hoon;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 4
date of issued 1989-12
creator Ochiai, Atsushi; Yasui, Wataru; Kameda, Takashi; Takanashi, Atsushi; Takekura, Naoki; Tahara, Eiichi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 4
date of issued 1989-12
creator Shigeto, Naofumi; Numata, Tsunemi; Abe, Masanobu; Murata, Hiroshi; Hamada, Taizo; Kioka, Mitsue;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 4
date of issued 1989-12
creator Takesue, Yoshio; Yokoyama, Takashi; Kodama, Takashi; Fujimoto, Mikio; Okita, Mitsuaki; Sewake, Hitoshi; Murakami, Yoshiaki; Imamura, Yuuji; Tsumura, Hiroaki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 4
date of issued 1989-12
creator Kato, Tadahiro; Yamawaki, Shigeto;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 4
date of issued 1989-12
creator Yorioka, Noriaki; Hirabayashi, Akira; Takemasa, Atsuo; Kanahara, Koji; Takahashi, Naoko; Oda, Hiroaki; Joarder, Zahid Hossain; Harada, Satoru; Yamakido, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 4
date of issued 1989-12
creator Kawamoto, Masashi; Fujii, Kohyu; Yuge, Osafumi; Morio, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 4
date of issued 1989-12