Thumnail
creator Roy, Bidyut; Fujimoto, Nariaki; Watanabe, Hiromitsu; Ito, Akihiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 3
date of issued 1989-09
Thumnail
creator Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Ishihara, Hiroshi; Hamanaka, Yoshiharu; Kanehiro, Keiichi; Hayashi, Saiho; Maeda, Yoshiyuki; Ohno, Yoshio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 3
date of issued 1989-09
Thumnail
creator Mikami, Takashi; Kurisu, Kaoru; Kiya, Katsuzo; Mukada, Kazutoshi; Kawamoto, Keiichi; Hotta, Takuhiro; Uozumi, Tohru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 3
date of issued 1989-09
Thumnail
creator Kanda, Tomoko; Takabatake, Ikuo; Fujisawa, Yuko; Ikeda, Tetsuya; Muneoka, Yojiro; Kobayashi, Makoto;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 3
date of issued 1989-09
Thumnail
creator Minagi, Shogo; Watanabe, Hideyuki; Tsuru, Hiromichi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 3
date of issued 1989-09
Thumnail
creator Ito, Hisao; Oda, Noriko; Itou, Masanori; Kameda, Takashi; Nakayama, Hirofumi; Tahara, Eiichi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 3
date of issued 1989-09
Thumnail
creator Hiraoka, Yukio; Imada, Atsushi; Tanaka, Junko; Okuda, Hisanori;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 3
date of issued 1989-09
Thumnail
creator Sato, Nobuyoshi; Fujii, Kohyu; Yuge, Osafumi; Morio, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 3
date of issued 1989-09
Thumnail
creator Inai, Kouki; Akamizu, Hiroshi; Eto, Ryozo; Nishida, Toshihiro; Ohe, Kazuhiko; Kobuke, Toshihiro; Nambu, Shigeru; Matsuki, Kei; Tokuoka, Shoji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 3
date of issued 1989-09
Thumnail
creator Matsuyama, Toshiya; Matsumura, Takashi; Kawahori, Katsufumi; Hoshino, Shuji; Takahashi, Tadateru; Nakagawa, Yoshimoto; Dohi, Kiyohiko; Yamamoto, Masami;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 3
date of issued 1989-09
Thumnail
creator Sakano, Takashi; Hamasaki, Takashi; Kawaguchi, Yoshinori; Tanaka, Yoshito; Ueda, Kazuhiro; Hiramoto, Takehiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 3
date of issued 1989-09
Thumnail
creator Sakoda, Katsuaki; Uozumi, Tohru; Oki, Shuuichi; Yamanaka, Masami; Hatayama, Takashi; Nakahara, Toshinori;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 3
date of issued 1989-09
Thumnail
creator Yamamoto, Mitsuo; Kuwabara, Sachitoshi; Uozumi, Tohru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 3
date of issued 1989-09