creator Iwanaga, Yuzuru; Tsuji, Moriyasu; Tanaka, Noriyasu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 4
date of issued 1988-12
creator Chikasue, Fumihiko; Kojima, Tohru; Miyazaki, Tetsuji; Yashiki, Mikio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 4
date of issued 1988-12
creator Naito, Akira; Ito, Katsuhide; Fukuoka, Haruhito; Ito, Shoko; Naito, Kumiko; Katsuta, Shizutomo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 4
date of issued 1988-12
creator Orihashi, Kazumasa; Matsuura, Yuichiro; Ishihara, Hiroshi; Hamanaka, Yoshiharu; Sueda, Taijiro; Ishihara, Shin;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 4
date of issued 1988-12
creator Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Ishihara, Hiroshi; Hamanaka, Yoshiharu; Kawaue, Yasushi; Kanehiro, Keiichi; Nomimura, Takayuki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 4
date of issued 1988-12