creator Takenaka, Masaaki; Teramoto, Hideki; Ueda, Katsunori; Fujiwara, Atsushi; Ohama, Koso; Nishi, Yoshikazu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 2
date of issued 1988-06
creator Kodama, Osamu; Itoh, Nobuaki; Takeuchi, Hitoshi; Tanaka, Tsuneo; Ichiba, Yasuyuki; Fujii, Yasufumi; Dohi, Kiyohiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 2
date of issued 1988-06
creator Ito, Katsuhide; Ito, Shoko; Naito, Akira; Mori, Masaki; Katsuta, Shizutomo; Kiyotani, Katsuhiro; Yamamoto, Masami;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 2
date of issued 1988-06
creator Ito, Katsuhide; Naito, Akira; Saito, Tomoko; Naito, Kumiko; Fukuoka, Haruhito; Fujikawa, Koichi; Mori, Masaki; Ito, Shoko; Katsuta, Shizutomo; Kodama, Osamu; Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Todani, Komei; Ichiki, Toshio; Yukaya, Hirofumi; Ogawa, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 2
date of issued 1988-06
creator Kagemoto, Masayuki; Wadasaki, Kouichi; Kashiwado, Kouzo; Hirokawa, Yutaka; Katsuta, Shizutomo; Moriyama, Hiroyuki; Sagami, Koji; Usui, Tsuguru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 2
date of issued 1988-06
creator Kawachi, Shoji; Yuge, Osafumi; Morio, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 2
date of issued 1988-06
creator Yokozaki, Hiroshi; Tahara, Eiichi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 2
date of issued 1988-06
creator Yorioka, Noriaki; Oda, Hiroaki; Joarder, Zahid Hossain ; Kobayashi, Makoto; Harada, Satoru; Yamakido, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 2
date of issued 1988-06