creator Yasui, Wataru; Sumiyoshi, Hiromichi; Oda, Noriko; Miyamori, Shinji; Kameda, Takashi; Takekura, Naoki; Takanashi, Atsushi; Tahara, Eiichi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 1
date of issued 1988-03
creator Sakano, Takashi; Hamasaki, Takashi; Shimizu, Hiroshi; Harada, Yoshiaki; Ueda, Kazuhiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 1
date of issued 1988-03
creator Eto, Ryozo; Ishimaru, Toranosuke; Tokunaga, Masayoshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 1
date of issued 1988-03
creator Inagawa, Tetsuji; Aoki, Hidenobu; Ishikawa, Susumu; Takahashi, Masaru; Yoshimoto, Hisanori;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 1
date of issued 1988-03
creator Hiraoka, Yukio; Tanaka, Junko; Monden, Shin-ichiro; Okuda, Hisanori;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 1
date of issued 1988-03
creator Yoshimoto, Kanji; Komura, Setsuo; Fujita, Tomio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 1
date of issued 1988-03
creator Nakamura, Fukashi; Sasaki, Hiroshi; Ueda, Masanori; Yamanoue, Michio; Kajihara, Hiroki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 37
issue Issue 1
date of issued 1988-03