creator KOHNO, Nobuoki; AKIYAMA, Mitoshi; KYOIZUMI, Seishi; TANABE, Masaru; OYAMA, Tetsu; YAMAKIDO, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 4
date of issued 1987-12
creator M. NAZIR AHMED;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 4
date of issued 1987-12
creator MYOGA, Hiroshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 4
date of issued 1987-12
creator MYOGA, Hiroshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 4
date of issued 1987-12
creator TAKAHASHl, Makoto; HARADA, Mitsuo; INAGAKI, Kazuo; AKIMOTO, Naotaka; TAMURA, Hiroyuki; MATSUNO, Kiyoshi; MAEDA, Yorinobu; FURUYASHIKI, Susumu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 4
date of issued 1987-12
creator TAKAHASHI, Makoto; MAEDA, Yorinobu; MATSUNO, Kiyoshi; TAMURA, Hiroyuki; FURUYASHIKI, Susumu; HARADA, Mitsuo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 4
date of issued 1987-12
creator ORITA, Kunzo; SAKAGAMI, Kenichi; MORISAKI, Futoshi; TAKASU, Shinji; MIICHI, Noboru; MORISUE, Masahiro; SAITO, Shinya; NAKAI, Hajime; TODA, Kohtaro; HIGAKI, Kenji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 4
date of issued 1987-12
creator YAMAMOTO, Masami; YAMAMOTO, Tetsuro; HATA, Jotaro; NAKAGAWA, Hitoshi; NAKATSUKA, Hirofumi; TAHARA, Eiichi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 4
date of issued 1987-12
creator TSUKAMOTO, Haruhisa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 4
date of issued 1987-12
creator INAGAWA, Tetsuji; YAMAMOTO, Mitsuo; KAMIYA, Kazuko; OGASAWARA, Hidenori;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 4
date of issued 1987-12
creator WATANABE, Akiharu; FUJIWARA, Masachika; TOMINAGA, Satoru; NAGASHIMA, Hideo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 4
date of issued 1987-12
creator WATANABE, Akiharu; KOBAYASHI, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 4
date of issued 1987-12