creator MIYAZAKI, Tetsuji; YASHIKI, Mikio; CHIKASUE, Fumihiko; KOJIMA, Tohru; TSUKUE, Ichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator MATSUYAMA, Toshiya; KAWABORI, Katsufumi; NAKATSUKA, Hirofumi; TOKUMO, Kenji; HARUMA, Ken; DOHI, Kiyohiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator MATSUYAMA, Toshiya; NAKATSUKA, Hirofumi; KAWABORI, Katsufumi; GOTOH, Takahiko; DOHI, Kiyohiko; HARUMA, Ken;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator NAOMOTO, Yoshio; OHNISHI, Takehisa; GOHCHI, Akira; OHNISHI, Nobuyuki; YAMAGIWA, Hiroshi; ORITA, Kunzo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator ITANO, Satoshi; FUCHIMOTO, Sadanori; HAMADA, Fumihiro; KIMURA, Takanobu; ORITA, Kunzo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator MIYAKE, Yoichiro; NAKANO, Hiroshi; NIHIRA, Hiromi; SUGINAKA, Hidekazu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator NAKAMURA, Koji; NAKAMOTO, Takahisa; NIHIRA, Hiromi; FUJIMOTO, Nariaki; ITO, Akihiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator NAKAMURA, Koji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator NAKAMURA, Koji; NAKAMOTO, Takahisa; MORIYAMA, Hiroyuki; MIZUTAN, Masami; SAGAMI, Koji; NIHIRA, Hiromi; ITO, Akihiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator SUMII, Koji; SUMIOKA, Masaaki; HIRATA, Ken; UEMURA, Naomi; TARI, Akira; YOSHIHARA, Masaharu; SEKITO, Masaki; TOKUTOMI, Tadashi; INABA, Yoshirou; TESHIMA, Hitoshi; INBE, Akira; TOKUMO, Kenji; OHGOSHI, Hiroaki; HARUMA, Ken; KAJIYAMA, Goro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator SUMIDA, Hiroshi; AKIMOTO, Naotaka; LEE, Juin Yi; SATOW, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator SANDA, Noriaki; NAKANO, Hiroshi; MIYAKE, Yoichiro; SUGINAKA, Hidekazu; NIHIRA, Hiromi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator SEKO, Shozo; NAKANO, Hiroshi; MIYAKE, Yoichiro; SUGINAKA, Hidekazu; NIHIRA, Hiromi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator MATSUYAMA, Toshiya; NAKATSUKA, Hirofumi; KAWABORI, Katsufumi; MATSUMURA, Takashi; TERADA, Kazutaka; NISHIKI, Masayuki; DOHI, Kiyohiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator TAKEMOTO, Mayumi; SAITOH, Hitoshi; MUNEOKA, Yojiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator SAITOH, Hitoshi; MUNEOKA, Yojiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator HIRATA, Tatsumi; KAWAHARA, Akira; MUNEOKA, Yojiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator OKADA, Masanori; HIRAOKA, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator FUJIKAWA, Koichi; YAMANE, Kosuke; KATSUTA, Shizutomo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12
creator KISHIMOTO, Shinya; KOSAKA, Tatsuya; TAKABA, Norio; OGAWA, Mitsuyo; KONEMORI, Reiko; OKAMOTO, Kazuma; SHIMIZU, Satoru; KUNITA, Toshiro; DAITOKU, Kunihiko; KAJIYAMA, Goro; MIYOSHI, Akima;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 1986-12