creator YAMANE, Takashi; NAKABAYASHI, Hidekazu; ITO, Shiro; SUMII, Hiroshi; KAWAI, Akira;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 3
date of issued 1986-09
creator ITO, Akihiro; WATANABE, Hiromitsu; AOYAMA, Hideyuki; NAKAGAWA, Yoshiyuki; MORI, Masahiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 3
date of issued 1986-09
creator HARUMA, Ken; SUMII, Koji; UEMURA, Naomi; TARI, Akira; INABA, Yoshiro; YOSHIHARA, Masaharu; TOKUTOMI, Tadashi; SEKITO, Masaki; INBE, Akira; TESHIMA, Hitoshi; OHGOSHI, Hiroaki; TOKUMO, Kenji; KAJIYAMA, Goro; MIYOSHI, Akima;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 3
date of issued 1986-09
creator YOKOZAKI, Hiroshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 3
date of issued 1986-09
creator MATSUYAMA, Toshiya; NAKATSUKA, Hirofumi; ASAHARA, Toshimasa; DOHI, Kiyohiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 3
date of issued 1986-09
creator FUJIWARA, Saeko; AKIYAMA, Mitoshi; KOBUKE, Kyoko; ICHIMARU, Shinichiro; TAKAISHI, Masatoshi; INAMIZU, Tsutomu; KOHNO, Nobuoki; TAKAMI, Shunsuke; NOUMI, Kazumasa; KAWAMOTO, Masahide; YAMAKIDO, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 3
date of issued 1986-09
creator KISHIMOTO, Shinya; KOSAKA, Tatsuya; OGAWA, Mitsuyo; TAKABA, Norio; KONEMORI, Reiko; KAMBARA, Akihiko; OKAMOTO, Kazuma; SHIMIZU, Satoru; KUNITA, Toshiro; DAITOKU, Kunihiko; KAJIYAMA, Goro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 3
date of issued 1986-09
creator KATAOKA, Tsuyoshi; NISHIKI, Masayuki; YAMANE, Motoi; KUSHIRO, Jun-ichi; FUJII, Yasufumi; MATSUYAMA, Toshiya; DOHI, Kiyohiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 3
date of issued 1986-09
creator KANATA, Suzue;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 3
date of issued 1986-09
creator KANATA, Suzue;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 3
date of issued 1986-09
creator YAMAKIDO, Michio; HARA, Hitoshi; KAMITSUNA, Akimitsu; TAKAISHI, Masatoshi; YORIOKA, Noriaki; KOHNO, Nobuoki; TAKAMI, Shunsuke; FUJIWARA, Saeko; KATSUBE, Mutsuko; NISHIMOTO, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 3
date of issued 1986-09
creator SHIMAMOTO, Hiroyuki; OKAMOTO, Mitsunori; SUEDA, Takashi; SAKURA, Eiichiro; YOKOTE, Yuji; TSUCHIOKA, Yukiko; MATSUURA, Hideo; KAJIYAMA, Goro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 3
date of issued 1986-09