creator OKI, Shuichi; KOBAYASHI, Masuki; KAJIHARA, Shiroh; SAKODA, Katsuaki; UOZUMI, Tohru; OKAMOTO, Shigeru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1986-06
creator YASHIKI, Mikio; KOJIMA, Tohru; MIYAZAKI, Tetsuji; CHIKASUE, Fumihiko; OKAMOTO, Ikuyo; OHTANI, Minako; TAKAHASHI, Seiji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1986-06
creator MINAGI, Shogo; MIYAKE, Yoichiro; AKAGAWA, Yasumasa; TSURU, Hiromichi; SUGINAKA, Hidekazu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1986-06
creator HAMASAKI, Takashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1986-06
creator YOKOYAMA, Takashi; MIYOSHI, Nobukazu; MALLIWAH, Jumanne A.; HIYAMA, Eiso; ICHIKAWA, Toru; KODAMA, Takashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1986-06
creator KITO, Shozo; KISHIDA, Takenobu; MATSUBAYASHI, Hiroaki; MIYOSHI, Rie;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1986-06
creator YAMAKIDO, Michio; YANAGIDA, Jitsuro; ISHIOKA, Shinichi; MATSUZAKA, Shigeru; HOZAWA, Soichiro; TAKAISHI, Masatoshi; INAMIZU, Tsutomu; AKIYAMA, Mitoshi; NISHIMOTO, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1986-06
creator YAMAKIDO, Michio; YANAGIDA, Jitsuro; ISHIOKA, Shinichi; MATSUZAKA, Shigeru; HOZAWA, Soichiro; TAKAISHI, Masatoshi; INAMIZU, Tsutomu; AKIYAMA, Mitoshi; NISHIMOTO, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1986-06
creator OHAMA, Koso; KUSUMI, Ichiro; FUJIWARA, Atsushi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1986-06
creator KISHIMOTO, Shinya; OGAWA, Mitsuyo; TAKABA, Norio; KAMBARA, Akihiko; OKAMOTO, Kazuma; SHIMIZU, Satoru; KUNITA, Toshio; DAITOKU, Kunihiko; KAJIYAMA, Goro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1986-06
creator KANATA, Suzue;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1986-06
creator SHIMAMOTO, Yoriko; SHIMAMOTO, Hiroyuki; MATSUURA, Yuichiro; TAMURA, Mutuo; YAMASHINA, Hideki; HIGO, Masanori; FUJII, Takanori; KINOSHITA, Hirufumi; KIMURA, Shojiro; HIRAO, Koichi; TAKEDA, Hiroyuki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1986-06
creator SHIMAMOTO, Yoriko; SHIMAMOTO, Hiroyuki; FUJIHATA, Hiroichi; NAKAMURA, Hideo; MATSUURA, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1986-06
creator SUMII, Koji; UEMURA, Naomi; INBE, Akira; HARUMA, Ken; INABA, Yoshiro; TARI, Akira; YOSHIHARA, Masaharu; SEKITOH, Masaki; TOKUTOMI, Tadashi; KAJIYAMA, Goro; MIYOSHI, Akima;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1986-06
creator OKUSHIN, Sayuri; TAKAISHI, Masatoshi; TAKAHASHI, Naoko; OGAWA, Takahiko; KANAHARA, Koji; HAMAGUCHI, Naoki; HIRABAYASHI, Akira; WADA, Koji; YORIOKA, Noriaki; YAMAKIDO, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1986-06
creator HORIKAWA, Yoshiya; SAITO, Hajime; WATANABE, Takashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1986-06