creator HORIKAWA, Yoshiya;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 1986-03
creator OKIDA, Motoichi; KIKUCHI, Hirosato; FUJII, Kohyu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 1986-03
creator NAKANO, Hiroshi; IGAWA, Mikio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 1986-03
creator HAYASHIDANI, Seiji; FUJIWARA, Atsushi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 1986-03
creator TAMAMOTO, Mitsuhiro; MIYAKE, Yoichiro; FUJITA, Yoko; SUGINAKA, Hidekazu; HAMADA, Taizo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 1986-03
creator KOMAI, Tadashi; HAMADA, Takeshi; HAMADA, Taizo; TAMAMOTO, Mitsuhiro; SHIGETO, Naofumi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 1986-03
creator SHIMAMOTO, Hiroyuki; NOMURA, Yoko; KINOSHITA, Hirofumi; KIMURA, Shojiro; SHIMAMOTO, Yoriko; MATSUURA, Yuichiro; NOMURA, Hideki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 1986-03
creator HIRABAYASHI, Akira; HAMAGUCHI, Naoki; SHIGEMOTO, Kenichiro; OCHIAI, Mariko; OKUSHIN, Sayuri; KOBAYASHI, Makoto; WADA, Koji; YORIOKA, Noriaki; YAMAKIDO, Michio; HATA, Jotaro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 1986-03
creator SHIMAMOTO, Hiroyuki; MATSUURA, Yuichiro; TAMURA, Mutsuo; YAMASHINA, Hideki; HIGO, Masanori; FUJII, Takanori; FUJII, Hideaki; ISHIKAWA, Yuichi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 1986-03
creator MIZUSEKI, Takaya; WATARI, Sadao; ISHIDA, Osamu; IKUTA, Yoshikazu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 1986-03
creator NAKANISHI, Masanao;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 1986-03
creator KISHIMOTO, Shinya; TAKABA, Norio; OGAWA, Mitsuyo; KONEMORI, Reiko; KAMBARA, Akihiko; OKAMOTO, Kazuma; SHIMIZU, Satoru; KUNITA, Toshiroh; DAITOKU, Kunihiko; KAJIYAMA, Goro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 1986-03