creator Iriuchijima, Juro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
creator Nishiki, Masayuki; Okumichi, Tsuneo; Yoshioka, Shinkichiro; Yamane, Motoi; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
creator Nishioka, Keiko; Fujimoto, Masaaki; Date, Reiko; Masuda, Yu; Hiramato, Kei; Tanaka, Toshio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
creator Kojima, Tohru; Yashiki, Mikio; Okamoto, Ikuyo; Noda, Junko; Une, Itsuko; Miyazaki, Tetsuji; Chikasue, Fumihiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
creator Yokoyama, Takashi; Miyoshi, Nobukazu; Ichikawa, Toru; Okita, Mitsuaki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
creator Tanaka, Ko; Kawamura, Hiroshi; Baba, Saeko; Miyachi, Yukitaka;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
creator Nishiki, Masayuki; Takasugi, Sumiyoshi; Kanao, Motoo; Okumichi, Tsuneo; Tamura, Taiso; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
creator Yoshimoto, Kanji; Itoh, Nao; Hashimoto, Yoshiteru; Irizawa, Yoshito; Komura, Setsuo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
creator Hayashi, Kozo; Matsumoto, Haruki; Ito, Kazuro; Ozono, Noboru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
creator Satow, Yukio; Akimoto, Naotaka; Lee, Juing-Yi; Sumida, Hiroshi; Okamoto, Naomasa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
creator Kawanishi, Hideki; Nishiki, Masayuki; Kanao, Motoo; Nakagawa, Kenichi; Sugiyama, Masafumi; Tsuchiya, Taro; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
creator Kawanishi, Hideki; Nishiki, Masayuki; Sugiyama, Masafumi; Tsuchiya, Taro; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
creator Ikuta, Yoshikazu; Hatano, Eiji; Yoshioka, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
creator Kishimoto, Shinya; Konemori, Reiko; Mukai, Toshikazu; Kambara, Akihiko; Okamoto, Kazuma; Shimizu, Satoru; Iwasaki, Yukiyoshi; Daitoku, Kunihiko; Kajiyama, Goro; Miyoshi, Akima;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
creator Shigeta, Chiharu; Tanaka, Kimio; Kawakami, Masahito; Ohkita, Takeshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
creator Dohi, Kiyohiko; Marubayashi, Seiji; Takenaka, Masaharu; Yahata, Hiroshi; Ono, Eiji; Omotehara, Tamon; Asahara, Toshimasa; Eto, Takaaki; Sugino, Keizo; Sumimoto, Kazuo; Fukuda, Yasuhiko; Ezaki, Haruo; Tatsukawa, Yorimitsu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
creator Tatsumi, Kiyoshi; Yamada, Hideyuki; Yoshimura, Hidetoshi; Nishizawa, Yukio; Sakai, Misao; Mizuo, Hitoshi; Yamato, Chiyuki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
creator Takeuchi, Hitoshi; Kodama, Osamu; Ito, Nobuaki; Tanaka, Tsuneo; Harada, Mitsuo; Seikoh, Rokuro; Yamamoto, Masami; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
creator Okajima, Masazumi; Nishiki, Masayuki; Okumichi, Tsuneo; Tanaka, Tsuneo; Matsuyama, Toshiya; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
creator Dohi, Kiyohiko; Sugino, Keizo; Sumimoto, Kazuo; Inagaki, Kazuo; Eto, Takaaki; Omotehara, Tamon; Marubayashi, Seiji; Ono, Eiji; Yahata, Hiroshi; Takenaka, Masaharu; Asahara, Toshimasa; Fukuda, Yasuhiko; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12