creator Hatano, Eiji; Adachi, Nagao; Wada, Masashi; Kameo, Hitoshi; Masuda, Keizo; Miyoshi, Kazuo; Izumi, Yasuhiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 4
date of issued 1983-12
creator Kodama, Motomu; Harada, Mitsuo; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 4
date of issued 1983-12
creator Harada, Mitsuo; Takahashi, Makoto; Kodama, Motomu; Akimoto, Naotaka; Aoyama, Jiro; Inagaki, Kazuro; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 4
date of issued 1983-12
creator Ochi, Mitsuo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 4
date of issued 1983-12
creator Nishioka, Keiko; Ishihara, Motomasa; Kimura, Mamoru; Sato, Kayoko; Ogura, Yoshio; Tanaka, Toshio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 4
date of issued 1983-12
creator Hayashi, Kozo; Tsuchihashi, Yoshihiro; Mieno, Hiroshi; Ito, Kazuro; Ozono, Noboru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 4
date of issued 1983-12
creator Hori, Shiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 4
date of issued 1983-12
creator Kajihara, Hiroki; Nakagami, Kazuhiko; Iijima, Soichi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 4
date of issued 1983-12
creator Harada, Kiyoshi; Okamoto, Hirofumi; Fujioka, Yoshimi; Kiya, Katsuzo; Uozumi, Tohru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 4
date of issued 1983-12
creator Kawanishi, Hideki; Nishiki, Masayuki; Sugiyama, Masafumi; Kimura, Sosuke; Tsuchiya, Taro; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 4
date of issued 1983-12
creator Kodama, Motomu; Tanaka, Tsuneo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 4
date of issued 1983-12
creator Yamakido, Michio; Ishioka, Shinichi; Matsuzaka, Shigeru; Yanagida, Jitsuro; Onari, Kiyoshi; Goriki, Kazuaki; Fujita, Mikio; Sadamoto, Kenichiro; Yukutake, Masato; Nishimoto, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 4
date of issued 1983-12
creator Kishimoto, Shinya; Kunita, Satoko; Kambara, Akihiko; Okamoto, Kazuma; Shimizu, Satoru; Yamamoto, Masahiro; Koh, Hassei; Sano, Kohichi; Kajiyama, Goro; Miyoshi, Akima; Yanaihara, Noboru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 4
date of issued 1983-12
creator Kodama, Motomu; Takeuchi, Hitoshi; Kodama, Osamu; Ito, Nobuaki; Tanaka, Tsuneo; Harada, Mitsuo; Seikoh, Rokuro; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 4
date of issued 1983-12
creator Katagiri, Noriaki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 4
date of issued 1983-12
creator Katagiri, Noriaki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 4
date of issued 1983-12
creator Oemar, Harned;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 4
date of issued 1983-12
creator Matsuura, Hideo; Yamamoto, Masaharu; Kubo, Shigeko; Oemar, Hamed; Kanazawa, Ikuo; Masaoka, Satoko; Yuasa, Akira; Tsuchioka, Yukiko; Kajiyama, Goro; Mitsuda, Hiroki; Sato, Hikaru; Kurogane, Hiroyuki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 4
date of issued 1983-12
creator Yamane, Motoi; Nishiki, Masayuki; Amano, Kuniki; Nakatsuka, Hirofumi; Okumichi, Tsuneo; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 4
date of issued 1983-12
creator Sakata, Hiroshi; Yoshida, Hideto; Hiyama, Noboru; Kondo, Hideaki; Hirakawa, Yuji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 4
date of issued 1983-12