creator Kodama, Motomu; Tanaka, Tsuneo; Seikoh, Rokuro; Takeuchi, Hitoshi; Harada, Mitsuo; Ito, Nobuaki; Kodama, Osamu; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 1983-09
creator Nagai, Nobutaka; Hiura, Masamichi; Fujiwara, Atsushi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 1983-09
creator Izumi, Takaki; Kawakami, Masahito; Enzan, Hideaki; Ohkita, Takeshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 1983-09
creator Hiraoka, Yukio; Okuda, Hisanori;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 1983-09
creator Kiyotani, Katsuhiro; Tasaka, Hiromichi; Tsukiyama, Fumiaki; Matsuo, Yoshiyasu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 1983-09
creator Yorioka, Noriaki; Hirabayashi, Akira; Kobayashi, Makoto; Shigemoto, Kenichiro; Hata, Jyotaro; Toi, Shunji; Miyamori, Shinji; Toyota, Toshihide; Okushin, Sayuri; Maruishi, Hidemasa; Yamakido, Michio; Nishimoto, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 1983-09
creator Nakahata, Chieko; Kittaka, Eishi; Fujii, Hajime; Sakano, Takashi; Usui, Tomofusa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 1983-09
creator Harada, Mitsuo; Takahashi, Makoto; Kodama, Motomu; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 1983-09
creator Katoh, Masafumi; Matsuo, Yoshiyasu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 1983-09
creator Murthy, P. Balakrishna; Rahiman, M. Abdul;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 1983-09
creator Naito, Masashi; Naito, Yukiko; Watanabe, Hiromitsu; Ito, Akihiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 1983-09
creator Baba, Saeko; Mishima, Hiromu; Miyachi, Yukitaka;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 1983-09
creator Kawanishi, Hideki; Nishiki, Masayuki; Tsuchiya, Taro; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 1983-09
creator Kodama, Motomu; Ogawa, Yoshiteru; Ito, Nobuaki; Takeuchi, Hitoshi; Seikoh, Rokuro; Tanaka, Tsuneo; Harada, Mitsuo; Kodama, Osamu; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 1983-09
creator Kodama, Motomu; Ogawa, Yoshiteru; Ito, Nobuaki; Takeuchi, Hitoshi; Seikoh, Rokuro; Tanaka, Tsuneo; Harada, Mitsuo; Kodama, Osamu; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 1983-09
creator Ito, Nobuaki; Kodama, Motomu; Ogawa, Yoshiteru; Kodama, Osamu; Takeuchi, Hitoshi; Tanaka, Tsuneo; Seikoh, Rokuro; Harada, Mitsuo; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 1983-09
creator Oemar, Hamed; Sueda, Takashi; Tsuchioka, Yukiko; Matsuura, Hideo; Kurogane, Hiroyuki; Kajiyama, Garo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 1983-09
creator Yamamoto, Masaharu; Masaoka, Satoko; Kanazawa, Ikuo; Matsuura, Hideo; Kajiyama, Goro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 1983-09
creator Takeuchi, Kazuhiro; Ishikawa , Takenori; Shimosato, Tsunehiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 1983-09
creator Taguchi, Kazumi; Murashita, Junji; Fukunaga, Shintaro; Takezawa, Gen; Tagami, Shigeki; Hironaka, Tomoyuki; Hahn, Charles-Julian; Brugger, Jean-Pierre; Odermatt, Roland;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 1983-09