creator Inagawa, Tetsuji; Takeda, Tetsuji; Taguchi, Haruyoshi; Yamada, Tohru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1983-06
creator Kajiyama, Goro; Horiuchi, Itaru; Nishimura, Shoji; Hino, Fumiaki; Sasaki, Hiroshi; Okayama, Toshikata;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1983-06
creator Fukuda, Kiyotaka; Usui, Tomofusa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1983-06
creator Kodama, Motomu; Tanaka, Tsuneo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1983-06
creator Matsuura, Ryoji; Kishi, Takamasa; Okahata, Hiroyasu; Kobayashi, Masao; Tanabe, Akio; Sakura, Nobuo; Sawano, Kunihiko; Usui, Tomofusa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1983-06
creator Yorioka, Noriaki; Maruishi, Hidemasa; Hamaguchi, Naoki; Wada, Koji; Toi, Shunji; Hata, Jyotaro; Kobayashi, Makoto; Shigemoto, Kenichiro; Hirabayashi, Akira; Yamakido, Michio; Nishimoto, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1983-06
creator Oemar, Hamed; Kubo, Shigeko; Masaoka, Satoko; Kanazawa, Ikuo; Yuasa, Akira; Tsuchioka, Yukiko; Matsuura, Hideo; Kurogane, Hiroyuki; Kajiyama, Goro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1983-06
creator Yamakido, Michio; Takaishi, Masatoshi; Onari, Kiyoshi; Akiyama, Mitoshi; Inamizu, Tsutomu; Ishioka, Shinichi; Nishimoto, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1983-06
creator Tanaka, Takeo; Kobayashi, Masao; Usui, Tomofusa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1983-06
creator Kishimoto, Shinya; Kunita, Satoko; Shimizu, Satoshi; Koh, Hassei; Yamamoto, Masahiro; Kajiyama, Goro; Miyoshi, Akima;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1983-06
creator Hiyama, Noboru; Sakata, Hiroshi; Yoshida, Hideto; Kondo, Hideaki; Hirakawa, Yuji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1983-06
creator Saito, Hajime; Sato, Katsumasa; Horikawa, Yoshiya; Jin, Byoung Won; Tomioka, Haruaki; Watanabe, Takashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1983-06
creator Saito, Hajime; Tomioka, Haruaki; Sato, Katsumasa; Watanabe, Takashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1983-06
creator Saito, Hajime; Tomioka, Haruaki; Sato, Katsumasa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1983-06
creator Saito, Hajime; Watanabe, Takashi; Tomioka, Haruaki; Sato, Katsumasa; Kitagawa, Toshiyuki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 1983-06