creator Tasaka, Hiromichi; Kiyotani, Katsuhiro; Matsuo, Yoshiyasu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1983-03
creator Kawanishi, Hideki; Nishiki, Masayuki; Sugiyama, Masafumi; Cho, Tsuneo; Tsuchiya, Taro; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1983-03
creator Kiyotani, Katsuhiro; Tasaka, Hiromichi; Matsuo, Yoshiyasu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1983-03
creator Kodama, Motomu; Tanaka, Tsuneo; Seikoh, Rokuro; Takeuchi, Hitoshi; Harada, Mitsuo; Itoh, Nobuaki; Kodama, Osamu; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1983-03
creator Yoshihara, Takashi; Kitaoka, Tamotsu; Tomihara, Kenji; Kiya, Katsuzo; Nomura, Masayuki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1983-03
creator Yoshihara, Takashi; Kitaoka, Tamotsu; Tomihara, Kenji; Kiya, Katsuzo; Nomura, Masayuki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1983-03
creator Nomura, Masayuki; Kitaoka, Tamotsu; Yoshihara, Takashi; Fukuhara, Toshiyuki; Monzen, Tetsuo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1983-03
creator Akiyama, Mitoshi; Yamakido, Michio; Kobuke, Kyoko; Fujiwara, Sayeko; Bean, Michael A.; Nishimoto, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1983-03
creator Teranishi, Yasuhiro; Iriuchijima, Juro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1983-03
creator Harada, Mitsuo; Kodama, Motomu; Takahashi, Makoto; Nagatani, Ken; Tanaka, Tsuneo; Takeuchi, Hitoshi; Tamura, Taizo; Nakatsuka, Hirofumi; Kuramoto, Taiju; Hoshita, Takahiko; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1983-03
creator Tahir, Hamid; Haruma, Ken; Matsumoto, Yuji; Sumioka, Masaaki; Hirata, Ken; Sanuki, Eiko; Kumamoto, Takashi; Shirakawa, Toshio; Sumii, Koji; Kajiyama, Goro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1983-03
creator Takata, Koki; Yamamoto, Masaharu; Hino, Fumiaki; Matsuura, Hideo; Kurogane, Hiroyuki; Kajiyama, Goro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1983-03
creator Hamasaki, Takashi; Sakano, Takashi; Tanaka, Yoshito; Fujisawa, Kohji; Akatsuka, Junichi; Usui, Tomofusa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1983-03
creator Kittaka, Eishi; Hyodo, Sumio; Kawaguchi, Yoshinori; Suzawa, Toshifumi; Tanaka, Yoshito; Sakano, Takashi; Usui, Tomofusa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1983-03
creator Kojima, Tohru; Yashiki, Mikio; Une, Itsuko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1983-03
creator Yamauchi, Junko; Yashiki, Mikiko; Une, Itsuko; Kojima, Tohru; Ito, Hisao; Kawachi, Shoji; Ohtani, Minako;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1983-03
creator Ito, Akihiro; Naito, Masashi; Naito, Yukiko; Watanabe, Hiromitsu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1983-03
creator Kishimoto, Shinya; Shimizu, Satoru; Yamamoto, Masahiro; Koh, Hassei; Tamaru, Takaji; Sano, Kohichi; Sumii, Kohji; Kajiyama, Goro; Miyoshi, Akima;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1983-03
creator Tokunaga, Akira;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1983-03
creator Tokunaga, Akira;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1983-03