creator Nisimaru, Yasuyosi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 4
date of issued 1982-12-10
creator Shiosaka, Takahiko; Ohminami, Hiroji; Kobayashi, Yuzuru; Okuda, Hiromichi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 4
date of issued 1982-12-10
creator Miyamoto, Yoshihiro; Arita, Seizaburo; Hori, Yoshimi; Miyamoto, Hiroko; Hatano, Eiji; Tsuge, Kenya;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 4
date of issued 1982-12-10
creator Harada, Mitsuo; Takahashi, Makoto; Kodama, Motomu; Matsuyama, Toshiya; Tanaka, Tsuneo; Takeuchi, Hitoshi; Kuramoto, Taiju; Hoshita, Takahiko; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 4
date of issued 1982-12-10
creator Iida, Takashi; Katoh, Masafumi; Matsuo, Yoshiyasu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 4
date of issued 1982-12-10
creator Yunus, Faisal;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 4
date of issued 1982-12-10
creator Iriuchijima, Juro; Teranishi, Yasuhiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 4
date of issued 1982-12-10