creator Ito, Chikako; Matsubara, Hiroomi; Yamakido, Michio; Yamada, Hiroaki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 1982-06-10
creator Sasaki, Hisashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 1982-06-10
creator Aihara, Katsuaki; Nishi, Yoshikazu; Usui, Tomofusa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 1982-06-10
creator Ishibashi, Fukashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 1982-06-10
creator Satow, Yukio; Okamoto, Naomasa; Yi, Lee Juing; Sumida, Hiroshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 1982-06-10
creator Egawa, Kenji; Muta, Mitsuru; Fujii, Tsuneo; Fujiwara, Atsushi; Crum, Christopher P.; Braun, Lundy; Richart, Ralph M.;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 1982-06-10
creator Satow, Yukio; Ohmae, Kiyokazu; Okamoto, Naomasa; Abe, Tsutomu; Watanabe, Shoji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 1982-06-10
creator Inagawa, Tetsuji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 1982-06-10
creator Goriki, Kazuaki; Wada, Koji; Hata, Jyotaro; Kobayashi, Makoto; Hirabayashi, Akira; Shigemoto, Kenichiro; Hamaguchi, Naoki; Yorioka, Noriaki; Yamakido, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 1982-06-10
creator Yamawaki, Shigeto; Maeoka, Kunihiko; Sarai, Keisuke;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 1982-06-10
creator Nishi, Yoshikazu; Hayashi, Kazunari; Matsuura, Ryoji; Tanaka, Yoshito; Usui, Tomofusa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 1982-06-10
creator Tasaka, Hiromichi; Kiyotani, Katsuhiro; Matsuo, Yoshiyasu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 1982-06-10
creator Matsuo, Yoshiyasu; Tatsukawa, Hiroshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 1982-06-10