creator Yamakido, Michio; Yorioka, Noriaki ; Goriki, Kazuaki; Wada, Koji; Hata, Jyotaro; Nishimoto, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1982-03-10
creator Kojima, Tohru; Une, Itsuko; Yashiki, Mikio; Hosoma, Kenji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1982-03-10
creator Kajiyama, Goro; Horiuchi, Itaru; Yamada, Katsushi; Kubota, Shigeo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1982-03-10
creator Tanaka, Toshio; Kitani, Hikaru; Makimoto, Ko; Uno, Junzaburo; Shimizu, Norimitsu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1982-03-10
creator Okahatau, Hiroyasu; Nishi, Yoshikazu; Yoshimitsu, Hajime; Tanimoto, Takeshi; Usui, Tomofusa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1982-03-10
creator Kawaguchi, Yoshinori; Kittaka, Eishi; Tanaka, Yoshito; Tanaka, Takeo; Usui, Tomofusa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1982-03-10
creator Kodama, Motomu; Ito, Nobuaki; Kodama, Osamu; Ogawa, Yoshiteru; Kato, Yoshitaka; Matsuyama, Toshiya; Yoshida, Hisanobu; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1982-03-10
creator Takasugi, Sumiyoshi; Kanno, Tomio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1982-03-10
creator Naito, Yukiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1982-03-10