creator Kajiyama, Goro; Takata, Koki; Matsuura, Hideo; Miyoshi, Akima;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 4
date of issued 1981-12-10
creator Kajiyama, Garo; Fukuhara, Choho; Oyamada, Ken; Horiuchi, Itaru; Nakagawa, Masahiro; Takata, Koki; Miyoshi, Akima;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 4
date of issued 1981-12-10
creator Kajiyama, Goro; Takata, Koki; Horiuchi, Itaru; Oyamada, Ken; Miyoshi, Akima;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 4
date of issued 1981-12-10
creator Toki, Naotika; Takasugi, Sumiyoshi; Sumi, Hiroyuki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 4
date of issued 1981-12-10
creator Higashi, Yutaka; Yata, Noboru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 4
date of issued 1981-12-10
creator Hatano, Eiji; Tsuge, Kenya; Ikuta, Yoshikazu; Miyamoto, Yoshihiro; Yoshioka, Kaoru; Hiramatsu, Nobuo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 4
date of issued 1981-12-10
creator Kubota, Shigeo; Kajiyama, Goro; Sasaki, Hiroshi; Horiuchi, Itaru; Miyoshi, Akima;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 4
date of issued 1981-12-10
creator Inai, Kouki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 4
date of issued 1981-12-10
creator Kobayashi, Masao; Tanaka, Takeo; Usui, Tomofusa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 4
date of issued 1981-12-10
creator Kambe, Masayuki; Tsubokura, Tokuo; Kobayakawa, Takashi; Ogoshi, Masafumi; Hiramoto, Mitsuhide; Mittman, Charles;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 4
date of issued 1981-12-10
creator Sakano, Takashi; Okuda, Nobuko; Sakura, Nobuo; Yahata, Hiroshi; Tabe, Yasutsugu; Eno, Shin; Kurogane, Hiroyuki; Usui, Tomofusa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 4
date of issued 1981-12-10
creator Naito, Yukiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 4
date of issued 1981-12-10