creator Kajiyama, Goro; Fujiyama, Masamichi; Yamada, Katsushi; Horiuchi, Itaru; Miyoshi, Akima;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 3
date of issued 1981-09-10
creator Kajiyama, Goro; Nakagawa, Masahiro; Takata, Koki; Nakao, Seiji; Miyoshi, Akima;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 3
date of issued 1981-09-10
creator Miyazawa, Teruomi; Nakagawa, Hitoshi; Hiramoto, Mitsuhide; Arita, Ken-ichi; Hiramoto, Takehiko; Nishida, Osami;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 3
date of issued 1981-09-10
creator Ogawa, Yoshiteru; Kodama, Motomu; Ito, Nobuaki; Kodama, Osamu; Kato, Yoshitaka; Matsuyama, Toshiya; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 3
date of issued 1981-09-10
creator Arita, Ken-ichi; Nishida, Osami; Kobayakawa, Takashi; Hiramoto, Mitsuhide; Arita, Hiroyuki; Fujiwara, Kenta; Nakanishi, Shigekiyo; Fukuhara, Hirofumi; Obi, Masato; Mitao, Noriko; Yunus, Faisal; Nishimoto, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 3
date of issued 1981-09-10
creator Kajiyama, Goro; Kawamoto, Toshio; Fukuhara, Choho; Horiuchi, Itaru; Nakagawa, Masahiro; Miyoshi, Akima;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 3
date of issued 1981-09-10
creator Kajiyama, Goro; Oyamada, Ken; Nakao, Seiji; Miyoshi, Akima;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 3
date of issued 1981-09-10
creator Matsuura, Ryoji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 3
date of issued 1981-09-10
creator Kobayashi, Yohnosuke; Usui, Tomofusa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 3
date of issued 1981-09-10
creator Kobayashi, Yohnosuke; Sakano, Takashi; Hayashi, Kazunari; Usui, Tomofusa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 3
date of issued 1981-09-10
creator Sumimoto, Atsuko; Ishizu, Kenji; Takahashi, Hiroyuki; Yamada, Satoru; Numata, Tsunemi; Yamamoto, Shoso; Yamura, Takuso; Ishii, Akira;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 3
date of issued 1981-09-10
creator Yamamoto, Shoso;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 3
date of issued 1981-09-10