creator Kawamoto, Toshio; Kajiyama, Goro; Maruhashi, Akira; Mizuno, Toshiyuki; Yamada, Katsushi; Fujiyama, Masamichi; Miyoshi, Akima;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1981-06-10
creator Sawano, Fumio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1981-06-10
creator Kashiwa, Hiroshi; Nishi, Yoshikazu; Usui, Tomofusa; Seino, Yoshiki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1981-06-10
creator Nishi, Yoshikazu; Hatano, Shuichi; Horino, Nobuko; Sakano, Takashi; Usui, Tomofusa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1981-06-10
creator Kajiyama, Goro; Kawamoto, Toshio; Fujiyama, Masamichi; Maruhashi, Akira; Miyoshi, Akima;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1981-06-10
creator Kajiyama, Goro; Kawamoto, Toshio; Hayashi, Toshihiro; Ohki, Masahiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1981-06-10
creator Tomioka, Haruaki; Saito, Hajime;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1981-06-10
creator Katoh, Masafumi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1981-06-10
creator Ohmae, Kiyokazu; Satow, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1981-06-10
creator Tanaka, Yoshito;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1981-06-10
creator Tanaka, Yoshito;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1981-06-10
creator Tanaka, Yoshito; Sakano, Takashi; Usui, Tomofusa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1981-06-10
creator Kajiyama, Goro; Kubota, Shigeo; Sasaki, Hiroshi; Kawamoto, Toshio; Miyoshi, Akima;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1981-06-10
creator Arita, Ken-ichi; Nishida, Osami; Hiramoto, Takehiko; Kodomari, Yoshiyuki; Aratani, Yoshihiko; Miyazawa, Teruomi; Yunus, Faisal; Nishimoto, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1981-06-10
creator Sakano, Takashi; Kittaka, Eishi; Hyodo, Sumio; Horino, Nobuko; Tanaka, Yoshito; Usui, Tomofusa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1981-06-10