creator Shigeta, Toshihiro ; Saitou, Hidetoshi; Tomiyama, Takeshi; Sakai, Yoichi; Shimizu, Norio;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 8
date of issued 2016-12-25
creator Fujimoto, Satoshi; Koyama, Kohei; Kumahara, Yasuhiro;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 8
date of issued 2016-12-25
creator Nagasawa, Kazuya;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 8
date of issued 2016-12-25
creator Kawai, Koichiro; Watanabe, Taiga; Saito, Hidetoshi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 8
date of issued 2016-12-25
creator Tani, Ayane;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 8
date of issued 2016-12-25
creator Hashimoto, Shuichiro; Ohtsuka, Susumu; Kondo, Yusuke; Iwasaki, Sadaharu; Adachi, Aya; Kasagawa, Hiroko; Koyano, Yuka;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 8
date of issued 2016-12-25
creator Kambayashi, Chiaki; Uto, Takeshi; Shioji, Tsuneo; Kurabayashi, Atsushi; Shimizu, Norio;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 8
date of issued 2016-12-25