creator Asano, Toshihisa; Mitsutake, Shosaku; Hayashi, Kenjiro; Enomoto, Takaaki;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 4
date of issued 2012-12-25
SelfDOI 10.15027/34529
creator Shigeta, Toshihiro; Obata, Yasuhiro; Hoshino, Kouichi; Okamoto, Hiroyuki; Masaoka, Tetsuji; Shimizu, Norio;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 4
date of issued 2012-12-25
SelfDOI 10.15027/34530
creator Seo, Shusou;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 4
date of issued 2012-12-25
SelfDOI 10.15027/34531
creator Hirose, Masato; Ohtsuka, Susumu; Kondo, Yusuke; Hirabayashi, Takeshi; Tomikawa, Ko; Shimizu, Norio;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 4
date of issued 2012-12-25
SelfDOI 10.15027/34532
creator Nakatsubo, Takayuki; Nakatsubo, Tomoki;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 4
date of issued 2012-12-25
SelfDOI 10.15027/34533
creator Nagasawa, Kazuya; Nitta, Masato;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 4
date of issued 2012-12-25
SelfDOI 10.15027/34534
creator Hashimoto, Chika;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 4
date of issued 2012-12-25
SelfDOI 10.15027/34535
creator Sato, Yuya;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 4
date of issued 2012-12-25
SelfDOI 10.15027/34536