creator Sato, Taiki;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 1
date of issued 2009-12-25
SelfDOI 10.15027/28716
creator Yamaguchi, Yoshimi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 1
date of issued 2009-12-25
SelfDOI 10.15027/28717
creator Chand, Raghubir;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 1
date of issued 2009-12-25
SelfDOI 10.15027/28718
creator Akasako, Shouko;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 1
date of issued 2009-12-25
SelfDOI 10.15027/28719
creator Ishikawa, Nao;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 1
date of issued 2009-12-25
SelfDOI 10.15027/28720
creator Okahashi, Hidenori; Banshoya, Shogo;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 1
date of issued 2009-12-25
SelfDOI 10.15027/28721
creator Okugawa, Hiroko; Nakatsubo, Takayuki;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 1
date of issued 2009-12-25
SelfDOI 10.15027/28722
creator Sasaki, Akiko; Ogura, Asami; Fukuta, Eiji;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 1
date of issued 2009-12-25
SelfDOI 10.15027/28723
creator Satake, Akira;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 1
date of issued 2009-12-25
SelfDOI 10.15027/28724
creator Shimizu, Norio; Kawata, Kohdai; Matsuura, Yasuhiro; Shigeta, Toshihiro; Sakai, Yoichi; Hashimoto, Hiroaki; Ohtsuka, Susumu;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 1
date of issued 2009-12-25
SelfDOI 10.15027/28725
creator Hashimoto, Chika;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 1
date of issued 2009-12-25
SelfDOI 10.15027/28726