Thumnail
creator Suzuki, Yumiko; Yonezawa, Takashi; Kodama, Makiko; Inoue, Wataru; Kubo, Kenji; Asakura, Atsushi; Itou, Keiko; Nakamura, Kazuyo; Matsumoto, Hitoshi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 62
date of issued 2013-12-20
SelfDOI 10.15027/35328
Thumnail
creator Nagae, Ayako; Kurihara, Shinji; Nakamura, Takashi; Ishii, Shinji; Yonezawa, Takashi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 59
date of issued 2010-12-24
SelfDOI 10.15027/31013
Thumnail
creator Kurihara, Shinji; Nagae, Ayako; Nakamura, Takashi; Ishii, Shinji; Yonezawa, Takashi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 59
date of issued 2010-12-24
SelfDOI 10.15027/31014
Thumnail
creator Yonezawa, Takashi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 57
date of issued 2008-12-26
SelfDOI 10.15027/25859
Thumnail
creator Yonezawa, Takashi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 56
date of issued 2007-12-28
SelfDOI 10.15027/22749
Thumnail
creator Nakamura, Takashi; Edahiro, Kazunori; Nagae, Ayako; Yamasaki, Akane; Yonezawa, Takashi; Kurihara, Shinji;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 19
date of issued 2013-03-21
SelfDOI 10.15027/34703
Thumnail
creator Yonezawa, Takashi; Inoue, Wataru; Suzuki, Yumiko; Itou, Keiko; Yamasaki, Takahito; Ikeda, Satoshi; Oosedo, Kazuki; Nakamura, Kazuyo; Nagata, Tadamichi; Matsuura, Taketo; Taketani, Hiroko; Matsumiya, Nagako; Kousaka, Kentarou;
journal title 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書
volume Volume 13
date of issued 2015-03-27
Thumnail
creator Suzuki, Yumiko; Inoue, Wataru; Miyasato, Tomoe; Itou, Keiko; Yamasaki, Takahito; Yonezawa, Takashi; Nakamura, Kazuyo; Matsuura, Taketo; Sasaki, Tetsuo; Oosato, Tsuyoshi; Nishimoto, Masayori; Nakai, Yuka;
journal title 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書
volume Volume 14
date of issued 2016-03-25
creator Yonezawa, Takashi; Miyoshi, Takafumi; Hayashi, Takashi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 65
date of issued 2016-12-22
creator Nakai, Yuka; Yonezawa, Takashi; Biseth, Heidi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 65
date of issued 2016-12-22
Thumnail
creator Watanabe, Kenzi; Sato, Takeshi; Mase, Shigeo; Amimoto, Kiichi; Ujima, Kazuhito; Kanesige, Noboru; Yonezawa, Takashi;
journal title 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書
volume Volume 15
date of issued 2017-03-24
Thumnail
creator Mase, Shigeo; Takeshita, Shunji; Yamasaki, Takahito; Fujinaka, Toru; Kusahara, Kazuhiro; Morita, Aiko; Yoshida, Nariakira; Yonezawa, Takashi;
journal title 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書
volume Volume 15
date of issued 2017-03-24
Thumnail
creator Tazaki, Shinji; Yonezawa, Takashi;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 6
date of issued 2013-04-30
SelfDOI 10.15027/35242
Thumnail
creator Yonezawa, Takashi; Yamasaki, Akane; Kurihara, Shinji;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 7
date of issued 2014-04-30
SelfDOI 10.15027/35699
Thumnail
creator Hayashi, Takashi; Yonezawa, Takashi; Zhou, Lanjun; Kawahara, Yoko;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 8
date of issued 2015-03-16
Thumnail
creator Hayashi, Takashi; Yonezawa, Takashi; Zhou, Lanjun; Kawahara, Yoko;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 9
date of issued 2016-03-16
creator Hayashi, Takashi; Yonezawa, Takashi; Fujii, Hitomi;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 10
date of issued 2017-03-16
creator Suzuki, Yumiko; Yonezawa, Takashi; Nakai, Yuka; Miyasato, Tomoe; Kinoshita, Hiroyoshi; Oosedo, Kazuki; Oosato, Tsuyoshi; Nishimoto, Masayori; Matsuura, Taketo; Tanaka, Setsuko; Takahashi, Hitoshi; Miyatani, Makoto;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 10
date of issued 2017-03-16
Thumnail
creator Kodama, Makiko; Yamauchi, Noritsugu; Yonezawa, Takashi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 66
date of issued 2017-12-22
Thumnail
creator Hayashi, Takashi; Yonezawa, Takashi; Fujii, Hitomi;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 11
date of issued 2018-03-16