Thumnail
creator Oku, Hiromi; Koizumi, Naoto; Okumura, Takuji; Kobayashi, Takanori; Umino, Tetsuya;
journal title Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology
volume Volume 145
issue Issue 2
date of issued 2006-10
Thumnail
creator Oku, Hiromi; Tokuda, Masaharu; Okumura, Takuji; Umino, Tetsuya;
journal title Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology
volume Volume 144
issue Issue 3
date of issued 2006-07
Thumnail
creator Umino, Tetsuya; Imabayashi, Hiromichi; Itozaki, Hiroyuki; Nakagawa, Heisuke; Yamanaka, Hiro'o;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 28
issue Issue 1・2
date of issued 1989-11
SelfDOI 10.15027/23498
Thumnail
creator Umino, Tetsuya; Takaba, Minoru; Nakagawa, Heisuke;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1990-12
SelfDOI 10.15027/23512
Thumnail
creator Mustafa, Md. Ghulam; Takeda, Taka-aki; Umino, Tetsuya; Wakamatsu, Shigeru; Nakagawa, Heisuke;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 33
issue Issue 2
date of issued 1994-12
SelfDOI 10.15027/24679
Thumnail
creator Nakagawa, Heisuke; Takeda, Taka-aki; Umino, Tetsuya; Mustafa, Md. Ghulam; Yamashita, Hirofumi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 34
issue Issue 2
date of issued 1995-12
SelfDOI 10.15027/24698
Thumnail
creator Umino, Tetsuya; Sakae, Kenji; Morishima, Kagayaki; Arai, Katsutoshi; Nakagawa, Heisuke;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 1996-12
SelfDOI 10.15027/24708
Thumnail
creator Nakagawa, Heisuke; Umino, Tetsuya; Mori, Michifumi; Sakae, Kenji;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1997-06
SelfDOI 10.15027/24719
Thumnail
creator Maeda, Katsuaki; Umino, Tetsuya; Morishima, Kagayaki; Maemura, Hirotaka; Zhang, Quanqi; Arai, Katsutoshi; Nakagawa, Heisuke;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 40
date of issued 2001-11
SelfDOI 10.15027/24747
Thumnail
creator Oku, Hiromi; Umino, Tetsuya;
journal title Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology
volume Volume 151
issue Issue 3
date of issued 2008-11
Thumnail
creator Gonzalez, Enrique Blanco; Nagasawa, Kazuya; Umino, Tetsuya;
journal title Aquaculture
volume Volume 276
issue Issue 1-4
date of issued 2008-04
Thumnail
creator Nagasawa, Kazuya; Umino, Tetsuya; Uyeno, Daisuke; Ohtsuka, Susumu;
journal title 日本生物地理学会会報
volume Volume 62
date of issued 2007-12-20
Thumnail
creator Nagasawa, Kazuya; Umino, Tetsuya; Uyeno, Daisuke; Ohtsuka, Susumu; Koizumi, Hiroaki;
journal title 魚病研究
volume Volume 43
issue Issue 1
date of issued 2008-03-15
Thumnail
creator Seike, Satoru; Nihongi, Syunji; Umino, Tetsuya; Nakagawa, Heisuke;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 41
date of issued 2002-10-20
SelfDOI 10.15027/30175
Thumnail
creator Nagasawa, Kazuya; Inoue, Akiko; Myat, Su; Umino, Tetsuya;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 46
date of issued 2007-12-20
SelfDOI 10.15027/30185
Thumnail
creator Umino, Tetsuya; Shiba, Tomohisa; Kenzaki, Hitomi; Shibata, Yasuhiro; Nagasawa, Kazuya;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 46
date of issued 2007-12-20
SelfDOI 10.15027/30186
Thumnail
creator Nagasawa, Kazuya; Umino, Tetsuya; Grygier, Mark J.;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 46
date of issued 2007-12-20
SelfDOI 10.15027/30188
Thumnail
creator Nagasawa, Kazuya; Umino, Tetsuya; Mizuno, Kouki;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 46
date of issued 2007-12-20
SelfDOI 10.15027/30189
Thumnail
creator Nagasawa, Kazuya; Yamauchi, Takeo; Umino, Tetsuya;
journal title 日本生物地理学会会報
volume Volume 63
date of issued 2008-12-20