creator Senoo, Yoshinobu; Nishimoto, Ryoko; Kuroki, Kaori; Furuse, Masayoshi; Morishita, Youji; Nakamura, Yasuo;
creator Seno, Yoshinobu;
journal title 国文学攷
issue Issue 143
date of issued 1994-09
creator Seno, Yoshinobu;
journal title 国文学攷
issue Issue 131
date of issued 1991-09
creator Seno, Yoshinobu;
journal title 国文学攷
issue Issue 126
date of issued 1990-06
creator Seno, Yoshinobu;
journal title 国文学攷
issue Issue 122
date of issued 1989-06-30
creator Seno, Yoshinobu;
journal title 国文学攷
issue Issue 119
date of issued 1988-09
creator Seno, Yoshinobu;
journal title 国文学攷
issue Issue 113
date of issued 1987-03
creator Seno, Yoshinobu;
journal title 国文学攷
issue Issue 111
date of issued 1986-09
creator Seno, Yoshinobu;
journal title 国文学攷
issue Issue 106
date of issued 1985-06
creator Seno, Yoshinobu;
journal title 国文学攷
issue Issue 103
date of issued 1984-09
creator Seno, Yoshinobu;
journal title 国文学攷
issue Issue 97
date of issued 1983-03
creator Seno, Yoshinobu;
journal title 国文学攷
issue Issue 95
date of issued 1982-09
creator Seno, Yoshinobu;
journal title 国文学攷
issue Issue 89
date of issued 1981-03
creator Senoo, Yoshinobu;
journal title 古代中世国文学
issue Issue 7
date of issued 1995-08-10
creator Senoo, Yoshinobu;
journal title 古代中世国文学
issue Issue 8
date of issued 1996-05-31
creator Senoo, Yoshinobu;
journal title 古代中世国文学
issue Issue 9
date of issued 1997-03-31
creator Senoo, Yoshinobu;
journal title 古代中世国文学
issue Issue 9
date of issued 1997-03-31
creator Senoo, Yoshinobu;
journal title 古代中世国文学
issue Issue 9
date of issued 1997-03-31
creator Senoo, Yoshinobu;
journal title 古代中世国文学
issue Issue 10
date of issued 1997-08-07
creator Senoo, Yoshinobu;
journal title 古代中世国文学
issue Issue 11
date of issued 1998-04-30