creator Sasahara, Hisako; Nishimura, Rumi; Fukada, Eri; Nikawa, Hiroki;
journal title Bulletin of general health research, Hiroshima University Health Service Center
volume Volume 34
date of issued 2018-03-01
creator Kaihara, Yasutaka; Sasahara, Hisako; Kozai, Katsuyuki; Niizato, Noriko; Sakurai, Kaoru; Nikawa, Hiroki; Hosohara, Kenichi; Yamasaki, Kenji;
journal title 小児歯科学雑誌
volume Volume 56
issue Issue 1
date of issued 2018
creator Kaihara, Yasutaka; Sasahara, Hisako; Niizato, Noriko; Yamasaki, Kenji; Kozai, Katsuyuki;
journal title 小児歯科学雑誌
volume Volume 55
issue Issue 4
date of issued 2017
creator Kawamura, Makoto; Okada, Mitsugi; Sasahara, Hisako;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 37
issue Issue 1
date of issued 2005-06-01
creator Shimoda, Tetsuko; Iwasaki, Yoriko; Sasahara, Hisako; Kawamura, Makoto;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 37
issue Issue 1
date of issued 2005-06-01
creator Kawamura, Makoto; Kajiwara, Kyoko; Iwasaki, Yoriko; Shimoda, Tetsuko; Sasahara, Hisako;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 36
issue Issue 2
date of issued 2004-12-01
creator Kawamura, Makoto; Sasahara, Hisako; Okada, Mitsugi; Kozai, Katsuyuki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 2004-06-01
creator Tanaka, Chikako; Arita, Yuichi; Sasahara, Hisako; Ogawa, Tetsuji; Tani, Ryoji; Abe, Y asuhiko; Shimizu, Yoshitaka; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 2001-06-01
creator Sasahara, Hisako;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
creator Kawamura, Makoto; Kamidani, Kan; Sasaki, Takehiko; Seyama, Jun; Mukai, Hiroaki; Orita, Shinjiro; Kaneko, Syohei; Yoshioka, Hirohiko; Matsuda, Tetsuya; Yasui, Ryoichi; Katayama, Iwao; Mukai, Kouzo; Hayashi, Kakeru; Takiguchi, Hisayoshi; Sasahara, Hisako; Miyagi, Masaharu; Iwamoto, Yoshifumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Miyagi, Masaharu; Fujioka, Michiharu; Kitamoto, Junji; Yamasaki, Shunji; Yamamura, Tatsuji; Sasahara, Hisako; Kawabata, Kunio; Kawamura, Makoto; Morishita, Masayuki; Iwamoto, Yoshifumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Miyagi, Masaharu; Fujioka, Michiharu; Yamasaki, Shunji; Fukunaga, Masami; Sasahara, Hisako; Kawabata, Kunio; Nagao, Makoto; Kawamura, Makoto; Morishita, Masayuki; Iwamoto, Yoshifumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Tsuchida, Kazunori; Kawarnura, Makoto; Kitamoto, junji; Fukuda, Setsuko; Sasahara, Hisako; Iwamoto, Yoshifumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1992-12-01
creator Kawamura, Makoto; Kawabata, Kunio; Sasahara, Hisako; Fukuda, Setsuko; Iwamoto, Yoshifumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1992-12-01