creator Hino, Takamune; Tamamoto, Yuka; Iwasaki, Yoriko; Ohara, Masaru; Hiyama, Toru; Yoshihara, Masaharu;
journal title Bulletin of general health research, Hiroshima University Health Service Center
volume Volume 33
date of issued 2017-03-01
creator Makihira, Seicho; Shuto, Takahiro; Nikawa, Hiroki; Okamoto, Keishi; Mine, Yuichi; Takamoto, Yuko; Ohara, Masaru; Tsuji, Koichiro;
journal title International Journal of Molecular Sciences
volume Volume 11
issue Issue 4
date of issued 2010-04-02
creator Komatsuzawa, Hitoshi; Sugai, Motoyuki; Fujiwara, Tamaki; Ohara, Mamoru;
creator Nishikubo, Shuichi; Ohara, Masaru; Ikura, Masae; Katayanagi, Katsuo; Fujiwara, Tamaki; Komatsuzawa, Hitoshi; Kurihara, Hidemi; Sugai, Motoyuki;
journal title Infection and Immunity
volume Volume 74
issue Issue 12
date of issued 2006-12
creator Ueno, Yoko; Ohara, Masaru; Kawamoto, Toru; Fujiwara, Tamaki; Komatsuzawa, Hitoshi; Oswald, Eric; Sugai, Motoyuki;
journal title Infection and Immunity
volume Volume 74
issue Issue 6
date of issued 2006-06
creator Ohara, Masaru; Nishino, Ayako; Igaki, Koichi; Takeshige, Miwa; Fukuda, Setsuko; Ishikawa, Takenori; Shimosato, Tsunehiro;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1992-12-01
creator Ikemoto, Kimiaki; Ohara, Masaru; Inoue, Shingo; Fukuda, Setsuko; Yasui, Ryoichi; Ishikawa, Takenori; Shimosato, Tsunehiro;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1992-12-01